Magnetisch inductief

Snel en nauwkeurig doseren

Bopp & Reuther Messtechnik biedt een compleet programma aan meet- en doseerinstrumenten ten behoeve van afvultoepassingen. Hierbij staat de B&R magnetisch inductieve meter centraal (MID-meter). Deze meter is superieur qua responstijd en nauwkeurigheid en is ideaal voor afvulprocessen, waarbij het van essentieel belang is om in een hele korte tijd verpakkingen met een exact volume af te vullen. Het gaat hierbij om het meten van enkele milliliters tot enkele liters in tienden van seconden.

Sanitair

Er is daarnaast veel zorg besteed aan het design waarbij het sanitair gebruik grote aandacht kreeg. De meter kan CIP/SIP worden gereinigd tot 140 graden Celsius. De meter is leverbaar in doorlaten van DN10 tot DN40 en met sanitaire aansluitingen van diverse typen.

Besturing

Naast de meter zijn diverse speciale elektronische modulen, zoals converterkaarten en besturingsunits leverbaar. ODS leverde reeds installaties geschikt voor het doseren met 24 vulkoppen ineens.

Toepassingen

 • Zuivelindustrie;
 • Drankenindustrie;
 • Farmacie (b.v. medicijnen);
 • Fijnchemie (b.v. zuren);
 • Enzovoorts.

Meetprincipe

De Bopp & Reuther Messtechnik MID/EMF-meter is gebouwd volgens een bijzonder ontwerp. De meter maakt gebruik van twee spoelen:

De magnetisatiespoel zorgt voor het opbouwen van het wisselend magnetisch veld

De meetspoel meet de fase en de sterkte van het opgewekte magnetische veld

Meetbuis

De meetbuis is voorzien van een elektrische isolatielaag. In de meetbuis bevinden zich twee elektroden. Ze bevinden zich tegenover elkaar en worden door de isolatie heen in verbinding gebracht met het medium. De elektroden meten, haaks op de medium stromingsrichting, een geïnduceerde spanning. Hierbij treedt het stromende medium op als een, in het magnetisch veld, bewegende geleider.

De Bopp & Reuther MID-meters maken gebruik van twee afzonderlijke spoelen. Dit maakt het mogelijk om met een hoge meetfrequentie te werken. De responssnelheid is daardoor hoog en gaat die van conventionele MID/EMF-meters ver te boven.

De MID’s werken samen met speciale doseercomputers. Deze flowcomputers zijn ondermeer leverbaar als Euro-insteekkaart en geschikt voor racktoepassingen.

Voordelen ten opzichte van de traditionele pistonvuller

 • Obstructieloze meting; vanuit de vulmachine gezien is de doseerlijn één identieke doorlaat tot aan de vulmond;
 • Geen invloed op de biostructuur van het product; dit in tegenstelling tot pistonvulmachines;
 • Gemakkelijk te reinigen;
 • Hoge afvulsnelheid;
 • Eenvoudig wijzigen van het doseervolume;
 • Geen slijtende delen.