Vortex

Wervelend en robuust

De vortexmeter is een snelheidsmeter, die geschikt is voor procesmetingen van vloeistof, gas en stoom. In procesregelingen komen we dit meetprincipe regelmatig tegen.

Meetprincipe

Het meetprincipe van de vortexmeter is gebaseerd op het fenomeen dat er in de mediumstroom, stroomafwaarts van een geometrisch-gedefinieerde obstructie (bluff-body), wervelingen ontstaan, waarvan de frequentie recht evenredig is met de mediumsnelheid. Twee pïezo-opnemers, die links en rechts net boven de bluff-body gepositioneerd zijn, meten de drukveranderingen ten gevolge van de vortexgolven. Bopp & Reuther Messtechnik werkt met een driehoekig wervellichaam (bluff-body), waarbij de geometrie zodanig gekozen is dat er over een groot meetbereik een stabiele wervelvorming plaats vindt over een groot Reynoldsbereik. Het vortex meetprincipe is nagenoeg ongevoelig voor druk, temperatuur, viscositeit en dichtheid. De inbouw dient met aandacht te gebeuren, waarbij gewaarborgd dient te worden dat de stromingssnelheid hoog genoeg is en de meter zo trillingsvrij mogelijk wordt geïnstalleerd.

Maatregelen ter voorkoming van trillingsgevoeligheid

In het algemeen zijn vortexmeters, inherent aan het meetprincipe, gevoelig voor procestrillingen. Deze procestrillingen worden via het medium dan wel via het leidingwerk in de meter geïntroduceerd.
Bopp & Reuther Messtechnik heeft een uniek meetprincipe ontwikkeld. Hierbij worden twee separate piëzo-opnemers gebruikt. De uitgangssignalen van deze opnemers worden elektronisch opgeteld. Procestrillingen resulteren in identieke signalen, die in fase lopen. Het totaalsignaal is nul. Vortexgolven produceren op de opnemers signalen, die in tegenfase lopen, waardoor het totaalsignaal wordt verdubbeld.

Eigenschappen

  • Nauwkeurigheid 1-2%;
  • In- en uitlaatraject, meestal met een verjonging ten behoeve van een voldoende hoge stromingssnelheid;
  • Onderhoudsarm systeem; dit is mediumafhankelijk;
  • Breed toepassingsgebied;
  • Robuuste meter.