Kalibratie bij ODS

ODS heeft een eigen kalibratie-werkplaats welke is gespecialiseerd in ‘IJkingen van vloeistofmeters’. Deze kalibraties worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met gebruikmaking van NMi-gecertificeerde kalibratie-installaties. Omdat ODS ook reparaties aan flow meters uitvoert, is het de ideale plek om het onderhoud van uw flowmeter uit te besteden. Is uw flowmeter aan een kalibratie toe? Informeer bij ODS naar de mogelijkheden!

Erkend Keurder

ODS Instrumentatie is Erkend Keurder volgens de Metrologiewet. Dit houdt in, dat ODS ook vloeistofmeters waarover verrekend wordt, mag keuren en indien nodig justeren. Onze installaties en procedures staan onder periodieke controle van het NMi, waardoor de herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaard gewaarborgd is. Daarnaast toetst het NMi periodiek de kennis en kunde van onze keuringstechnici.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom (voorheen Verispect) is de toezichthouder op naleving van de Metrologiewet. Zij controleren meetinstrumenten in het veld op overeenstemming met de eisen. Indien blijkt dat niet alles voldoet aan de eisen, zal Agentschap Telecom een hercontrole plannen. De kosten van deze hercontrole zullen zij in rekening brengen bij de overtreder.

Zorgt u er daarom voor dat u uw meters door ODS laat goedkeuren, en voorkom daarmee een betaalde hercontrole.

Kalibratie bij ODS

ODS kalibratielaboratorium te Barendrecht

ODS bezit meerdere stationaire kalibratie stands. De toegepaste media zijn water en conserveringsolie. De meetstraten zijn geschikt voor alle typen in-line vloeistofmeters en hebben een grootst mogelijke inbouwlengte van 5 meter. Als standaard wordt een volumevat met een meetonzekerheid van 0,1% gebruikt. Daarnaast kalibreren wij, met gebruik van ‘load cells’, op basis van massa.

Specificaties van onze ijkinstallaties

Wij kalibreren in principe alle typen en merken vloeistof debietmeters.

Invulformulier voor het kalibreren van flowmeters

Om efficiënt uw flowmeter(s) te kalibreren heeft ODS een aantal gegevens nodig. Een afleveradres spreekt voor zich, maar u kunt ook aangeven welke uitgangen moeten worden gekalibreerd, binnen welke range, de gewenste specificaties, enz enz. Uiteraard kunt u ons altijd bellen voor advies.

Bent u geinteresseerd in een kalibratie bij ODS, neem dan contact op met onze afdeling Service en Kalibraties.