Training

In de industrie is er veel aandacht voor vakkennis. Het is belangrijk dat de gebruikers on-site inzicht hebben in het juist toepassen van instrumenten en vaardig zijn in de bediening ervan. ODS is uw partner ten aanzien van product- en kennisoverdracht.

  • Cursussen over de theorie van bijvoorbeeld meetprincipes en de specifieke toepassingen ervan;
  • Hands-on trainingen ten aanzien van het gebruik van bepaalde metertypen;
  • Instructies over het opstarten en uit bedrijf nemen van installatie;
  • Omni flowcomputer trainingen;
  • Onderhoudstrainingen, waarbij uw personeel leert zelf een instrument te controleren en te onderhouden;
  • Projecttrainingen over het omgaan met en bedienen van een complete installatie en/of project.

Het komt regelmatig voor dat ODS op locatie een voordracht over een specifieke meettechniek houdt. Deze voordracht is bijvoorbeeld een onderdeel van een themadag (seminar), of beursbezoek (Het Instrument / Aquatech) of studieavond (Botlekstudiegroep of ISA). Ook houden wij lunchlezingen bij ingenieursbureau’s of bedrijven. Wenst u geïnformeerd te worden? Neem dan contact op met ODS.