ODS Flowmeetsysteem

Flowmeetsystemen

ODS levert flowmeetsystemen op maat. Vaak worden deze toegepast voor ijkwaardige verlading (MID-goedgekeurd) voor vloeistof of gas:

 • Vloeistofmeetsystemen: deze systemen zijn gebaseerd op ijkwaardige meetprincipes zoals PD meter, turbinemeter, ultrasoonmeter of coriolismeter;
 • Gasmeetsystemen: deze systemen zijn gebaseerd op ijkwaardige meetprincipes zoals orificemeter, conemeter, turbinemeter, ultrasoonmeter of coriolismeter.
Module F veldinspectie voor MID: De laatste stap naar een goedgekeurd meetsysteem.

Toepassingen

ODS levert onder andere meetsystemen voor de volgende toepassingen:

 • FPSO / FSO export;
 • Verlading van schepen, bunkerschepen;
 • Verlading van tankwagens;
 • Verlading van treinen/tankwagons;
 • Helicopter refuelling;
 • Pijpleidingen;
 • On-site kalibratie (proving);
 • Blending.

Typische ODS projecten

Geautomatiseerde (custody transfer) meetstations voor:

 • Ruwe olie;
 • Geraffineerde producten, zoals benzine, diesel, gasolie, smeerolie, kerosine;
 • Superkritisch ethyleen;
 • Vloeibare gassen, zoals LPG en LNG;
 • Natuurlijk gas (aardgas);
 • CO2;
 • Waterstof;
 • Utiliteitsproducten, zoals stoom en heet water.

De componenten van een flowmeetsysteem

Een meetsysteem kan bestaan uit de volgende componenten:

 • IJkwaardige flowmeter(s) met MID goedkeur;
 • Conditioneringssysteem, zoals een filter, afscheider, flow conditioner of statische menger;
 • Afsluiters ten behoeve van het oplijnen van meetstraten of het verrichten van onderhoud;
 • Flow control valves en/of drukregelaars;
 • Druktransmitters en temperatuurtransmitters;
 • Analyse van viscositeit, dichtheid en BS&W (watercut);
 • Sampling systemen voor online- of laboratoriumanalyse;
 • Gas chromatograaf;
 • Piping en manifolds;
 • Robuust frame (skid);
 • Metering control cabinet;
 • Flow computers, HMI en controlesysteem.

Sampling systemen

Naast een hoeveelheidsmeting, vereisen meetsystemen vaak een kwaliteitsmeting van de producten. Voor kwaliteitsmeting worden (automatische) bemonsterings- en analysesystemen gebruikt om de kwaliteit van de olie of het gas nauwkeurig te bepalen.

Automatische of handmatige bemonsteringssystemen worden gebruikt om representatieve monsters te verzamelen die in een laboratorium moeten worden geanalyseerd.

Online analysersystemen kunnen inline vloeistofanalysers zijn tot volledig geïntegreerde analyse-apparaten, waaronder chromatografen, H2S-analysers, CO2-analysers, water in gasmonitoren, koolwaterstof- en H2O-dauwpuntanalysers etc.

Als integraal onderdeel van het Custody Metering Package, verzorgt ODS het ontwerp, de engineering, de inkoop, het testen en levering van sampling- en analysesystemen als losse skid of geïntegreerd op de meetskid. Al onze bemonsteringssystemen worden geleverd in overeenstemming met de van toepassing zijnde ISO-, API-, IP- en ASTM-normen.

Heeft u interesse in een flowmeetsysteem, neemt u dan gerust contact op met één van onze verkopers!