LAR heeft de nieuwe Quick serie geïntroduceerd. ODS is uw partner voor in de Benelux.

Afvalwater analyser

Een afvalwateranalyser wordt toegepast in vele industrieën. Onze productspecialisten hebben kennis van de verschillende types en helpen u graag!  Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ODS.

Meetprincipe

De werking van de LAR analysers berust op thermische oxidatie bij 1200 graden Celsius:

De robuuste keramische reactiebuis bevindt zich in de oven. De hoge temperatuur in de keramische reactorbuis waarborgt een volledige oxidatie en een snelle analysetijd. In de reactor bevindt zich een vulling van keramische kogeltjes. Deze dient om verblijftijd van het monster te bewerkstelligen. Alle voorkomende koolwaterstoffen, zowel in opgeloste als in vaste vorm (organische deeltjes), worden volledig omgezet. De recovery is 100%. Daarom is een kostbare platina katalysator niet nodig.

Toepassingen

 • Analysers:
  On-line analysers: TC, TOC, TIC, POC, NPOC, BOD, COD, TZV (TOD) methoden van het fabrikaat LAR Process Analysers AG;
 • Monstervoorbereiding:
  Vuilwaterpomp, fast sample loop, appendages voor monstername, enzovoorts;
 • Toebehoren/utilities:
  Zero-air supply, stikstofgenerator, reagent cabinet;
 • Analyserhuizen/ analyzer shelters, HVAC (airco en verwarming), elektrische installatie:
  Projectmanagement, documentatie, commissioning & start-up, training, meer…
ODS levert LAR analysers. Deze is voor bewaking van afvalwater op opgeloste koolwaterstoffen.

Mogelijkheden

De keuze van de analysemethode hangt af van de applicatie en de samenstelling van het koelwater of afvalwater. Er is keuze uit ondermeer de volgende methoden:

 • De TC-methode; Total Carbon:
  Dit is een snelle analysemethode, waarbij het totale koolstofgehalte wordt bepaald. Er zijn geen chemicaliën benodigd. LAR levert diverse Total Carbon Analyzers zoals de QuickTOCultra en de QuickTOC®uv. Het meetbereik is vanaf 0,1 mg C./l.
 • De TOC-methode; Total Organic Carbon:
  Deze methode bepaalt het totale gehalte organsich koolstof en wordt vaak toegepast in de industrie. Als reagent is uitsluitend een zuuroplossing nodig voor het verwijderen van het anorganisch koolwaterstof (TIC). Een analyse duurt ongeveer 3 à 5,5 minuten. LAR levert diverse typen Total Organic Carbon Analyzers, zoals de QuickTOCultra en de Quick-TOC®uv. Deze methode wordt veel gebruikt voor koelwater en afvalwater.
 • De TOD-methode; Totaal Oxygen Demand (snelle CZV methode):
  Het LAR model voor deze meting is de QuickCODultra. Deze methode bepaalt de zuurstofvraag door thermische oxidatie van het betreffende afvalwatermonster. De correlatie met de laboratorium NEN CZV- en BZV-methode is meestal erg goed. Een analyse duurt slechts 3 minuten. De Total Oxygen Demand Analyzer gebruikt geen reagentia. Deze analyser is leverbaar met een meetbereik van 0-500 tot maximaal 0 – 100.000 mg/ltr O2 demand en wordt daarom veel toegepast bij de meting van (industrieel) afvalwater.
 • De totaal stikstof methode:
  De QuickTNultra (Total Nitrogen analyser) meet het totaal organisch stikstof gehalte. Via thermische oxidatie bij 1200 graden Celsius worden stikstofcomponenten verbrand tot CO2 en NOx. Het totaal NOx (stikstofoxiden NO + NO2) wordt met een elektrochemische cel gemeten en als TNb gepresenteerd.
 • De CZV1 methode /Chemical Oxygen Demand (COD):
  De ELOX100® analyser meet via een alternatieve COD methode binnen enkele minuten het Chemisch Zuurstof Verbruik. Het is een goed alternatief voor de genormaliseerde tijdrovende laboratorium CZV analyse. De ELOX-100 wordt vooral toegepast bij eenvoudig te oxideren afvalwater (bijvoorbeeld zoetstoffen). Deze COD-meetmethode is eenvoudig en vereist weinig onderhoud. Wij adviseren wel vooraf enkele monsters te laten analyseren.
 • De BZV5 methode / Biological Oxygen Demand (BOD):
  De Biomonitor meet via actief slib met een instelbare retentietijd vanaf 5 minuten het biologisch zuurstof verbruik en de respiratiesnelheid. Deze methode bootst feitelijk het proces in uw RWZI/AWZI na en is dan ook bijzonder geschikt als bewakingsinstrument voor afvalwater procesbesturingen.
 • De VOC methode
 • De toxiciteitsmeting

Referenties

Wij installeren en onderhouden meer dan 70 LAR-analysers in de Benelux bij ondermeer AkzoNobel, Shell Chemie, Shell Raffinaderij, ExxonMobil, BASF, Degussa/Evonik, Johnson Wax, BP, Oleon, Yara, Paramelt, Delamine, Promelca, enzovoorts.

Bent u geïnteresseerd in een analyse systeem? Onze specialisten adviseren u graag. Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.