Dichtheidsmeter - ODS web page header

Dichtheidsmeter

Een dichtheidsmeter wordt toegepast in vele industrieën. Met een dichtheidsmeter (density meter/densitometer) bepaalt men de soortelijke massa (SM), die uitgedrukt wordt in de eenheid kg/m3.

Onze productspecialisten hebben kennis van alle verschillende types en fabricaten. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ODS.

Meetprincipe

De Bopp & Reuther dichtheidsmeter, type DIMF, maakt gebruik van een trillende buis en meet feitelijk de eigen resonantiefrequentie. Deze frequentie wordt bepaald door de stijfheid en dimensies van de buis, maar ook door de massa van de inhoud, het medium. De frequentie is een maat voor de dichtheid. Andere gebruikte termen zijn: soortelijke dichtheid, soortelijke massa of  soortelijk gewicht. Doordat het instrument de actuele temperatuur meet, kan het actuele dichtheid uitgeven, of dichtheid bij referentietemperatuur.

In het instrument kan een ook dichthedentabel worden ingevoerd met Temperatuur (Y-as) versus Concentratie (X-as). Op deze wijze kan het instrument ook concentratie presenteren. De concentratie van een product wordt gewoonlijk weergegeven in volumeprocenten of gewichtsprocenten. Het toepassingsgebied is groot. Het kan gaan om een mengsel van twee vloeistoffen of om opgeloste stoffen in een vloeistof (zout of suiker in water) of om de concentratie zetmeel. Soms wordt de concentratie uitgedrukt in een specifieke grootheid zoals Brix of Baumé.

Een Bopp & Reuther dichtheidsmeter met by-pass valves en flow rate indicator.

Toepassingen

Voorbeelden van gerealiseerde dichtheids- en concentratiemetingen zijn:

  • Gebruik naast een coriolis massameter, om naast massa flow (kg/h) ook een meetresultaat in volume flow (m3/h) te presenteren;
  • Gebruik naast een volumemeter, om naast volumeflow ook te presenteren in massaflow. Ook een flowcomputer kan hierbij toegepast worden;
  • Meting van het suikergehalte of -percentage (graden Brix);
  • Meting van concentraties zoals: Sacharoseconcentratie, glucoseconcentratie, Ammoniumnitraat concentratie, Zoutconcentratie, pekelconcentratie (brine concentration), Glucoseconcentratie, Ammoniakconcentratie, Zwavelzuurconcentratie, Ureumconcentratie, Ammoniumhydroxideconcentratie, Zetmeelconcentratie (Baumé), Zoutzuurconcentratie, Fosforigzuurconcentratie, Loogconcentrate: natronloogconcentratie; calciumloog of kaliumloog concentratie, Alcoholconcentratie (ethanolconcentratie en ethanolconcentratie) Ethyleenglycolconcentratie, Chloorconcentratie, Fosforzuurconcentratie, Quenchwater concentratie;
  • Meting van matosegehalte en suikergehalte van wort (bier stamwortgehalte in graden Plato).
Bopp & Reuther Dichtheidsmeter

Mogelijkheden

Druk maximaal               :  100 bar

Mediumtemperatuur     :  tot 210 °C

Materialen                        :  diverse roestvrijstaalsoorten

Nauwkeurigheid             :  tot ± 0,1 kg/m3

Certificeringen                : Atex

Procesaansluitingen      : draad, flens DIN/ANSI

Uitlezing                          : electronisch display met frequentie- of analoge uitgang

Downloads

Zoekt u een dichheidsmeting of concentratiemeting? Onze specialisten staan voor u klaar. Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.