BW-PEMEX FSPO Yuum Kak Naab Mexico

Advanced Sensors Olie-in-water analysers

ODS biedt diverse types olie-in-water analysers van het fabrikaat Advanced Sensors Ltd. Het zijn robuuste procesanalysers die geschikt zijn voor opstelling in een industriële omgeving en desgewenst geleverd kunnen worden in een Ex d ATEX zone 1 uitvoering. Deze analysers zijn zonder meer toepasbaar bij de bepaling van het minerale olie gehalte en/of het condensaatgehalte in geloosd water.

Deze OIW analysers worden toegepast in:

  • Offshore: Floating Production, Storage and Offloading units (FPSO), gasproducerende – en olieproducerende installaties, boorplatform, olie- en gasputten, schepen;

  • Onshore: raffinage van olie, transport van olie via pijpleidingen, lozing van regenwater, bodemwater, olie-afscheiders, lekkage van olie in koelwater.

Fluorescentie meetprincipe. Voor bepaling van het minerale olie gehalte en/of het condensaatgehalte in geloosd water.

Analysetechniek

Laboratorium: 
Het gehalte aan minerale olie in water wordt volgens wettelijke normen in het laboratorium bepaald. De diverse methoden zijn beschreven in NEN-normen. Sommige methoden zoals de NEN-6675 zijn niet meer gangbaar of zelfs niet meer toegestaan. Tegenwoordig wordt steeds vaker gewerkt met extractie en Gas Chromatografie. Via NEN laboratoriummethoden kan men onderscheid maken tussen de gehalten alifatische olie en aromatische olie. In de offshore geldt een wettelijke eis voor het gehalte alifatische olie in overboord water van max. 30 mg/liter. Om dergelijke normen te kunnen handhaven is het nuttig om een directe procesanalyser te installeren. Voor snelle analyses is de NEN-methode voor de bepaling van minerale olie in water niet geschikt.

Scattering:
Tot voor kort werden analysers toegepast volgens het lichtverstrooiing meetprincipe (scattering). Het principe berust erop dat de olie zich als kleine druppeltjes in het water bevindt. Deze druppeltjes zorgen voor de verstrooiing van licht. De mate (intensiteit) van verstrooiing hangt af van de grootteverdeling van de oliedruppeltjes en ook vorm en kleur spelen een rol. Daarnaast verstoren deeltjes en gasbelletjes in het water de meting in hoge mate. In het lage meetgebied komt olie voornamelijk voor in de vorm van opgeloste olie of gedispergeerde olie. Hierdoor heeft de scattering-methode zijn langste tijd gehad.

Fluorescentie:
De fluorescentietechniek is gebaseerd op het fenomeen dat er in minerale olie stoffen voorkomen die in een bepaald spectrum fluoresceren (licht geven) nadat ze zijn beschenen met  kortgolvig (ultraviolet) licht. De intensiteit van de fluorescentie is een maat voor het gehalte aan minerale olie in het water. Met name de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) fluoresceren goed. De fluorescentietechniek heeft als voordeel dat de meting eenvoudig en zeer snel is. Het hart van de analyser wordt gevormd door de meetkamer met de lichtbron en de optische detector.

Oudere fluorescentietechnieken: 
Olie heeft de nare eigenschap dat het de optiek vervuilt. Daarom werd bij verouderde analysers gewerkt met een vallende waterstraal. Het idee is dat het water niet in contact komt met de lenzen en optische filters van de lamp en de detector. In de praktijk is het conditioneren van een vallende straal water, zonder luchtbellen, geen groot succes. Zeker niet in een trillende bewegende omgeving zoals op een schip.

Moderne fluorescentietechnieken: 
De nieuwe systemen werken met glasvezel, een laser, een saffieren lens en een geïntegreerd ultrasoon reinigingssysteem. Via ultrasone trillingen wordt de optiek gereinigd en wordt de olie gelijkmatig in de meetkamer verdeeld. Dit resulteert in een onderhoudsarm en reproduceerbaar meetsysteem.

Deze Oil In Water analysers zijn op heel veel onshore en offshore locaties door gerenommeerde bedrijven beproefd en in gebruik genomen. Bent u geïnteresseerd in een offerte of heeft u meer informatie nodig? Neemt u dan contact op met één van onze verkopers!