Een LAR loop analyser zoals we die kennen met alle denkbare meetbereiken. 1 of 2-strooms. TC-only, TOC-direct of TOC-differential, echter zonder gasvalidatie.

Retourcondensaat analyser

Een retourcondensaat analyser wordt toegepast in vele industrieën. Onze productspecialisten hebben kennis van de verschillende types en helpen u graag!

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ODS.

Meetprincipe

De werking van de LAR analysers berust op thermische oxidatie bij 1200 graden Celsius. De robuuste keramische reactiebuis bevindt zich in de oven. De hoge temperatuur in de keramische reactorbuis waarborgt een volledige oxidatie en een snelle analysetijd. In de reactor bevindt zich een vulling van keramische kogeltjes. Deze dient om verblijftijd van het monster te bewerkstelligen. Alle voorkomende koolwaterstoffen, zowel in opgeloste als in vaste vorm (organische deeltjes), worden volledig omgezet. De recovery is 100%. Daarom is een kostbare platina katalysator niet nodig.

Toepassingen

In diverse normbladen wordt er gewoonlijk voorgeschreven om de contaminatie van het retourcondensaat te bewaken via een TOC-analyser. Aangezien het onwenselijk is dat er in retourcondensaat (an-)organisch koolstof voorkomt, wordt een Total Carbon analyser toegepast. Een total carbon analyser meet de som van organisch en anorganisch koolstof (TC=TOC+TIC).

Een ODS analyser huis met LAR analyser voor bewaking van retour condensaat

Mogelijkheden

LAR levert verschillende typen analysers die uitermate geschikt zijn voor retourcondensaat en ketelvoedingswater analyse:

  • Model Quick-purity:
    Deze analyser is leverbaar als TC, TOC-direct en TOC-differential analyser.
  • Model Quick-condensate:
    Deze analyser is leverbaar als TC of TIC-direct analyser. Standaard is de analyser uitgevoerd met de gepatenteerde unieke gasvalidatie.

De keuze van de analysemethode hangt af van de applicatie en de samenstelling van het water. Er is keuze uit ondermeer de volgende methoden:

De TC-methode; Total Carbon:
Dit is een snelle analysemethode, waarbij het totale koolstofgehalte wordt bepaald. Er zijn geen chemicaliën benodigd. LAR levert diverse Total Carbon Analyzers zoals de QuickTOCultra en de QuickTOC®uv. Het meetbereik is vanaf 0,1 mg C./l. De cyclustijd is instelbaar vanaf 3 minuten. Het meetbereik is naar keuze vanaf het ppb tot in het ppm gebied. Deze meetmethode wordt vaak toegepast voor de bewaking van de contaminatie van ketelvoedingswater retourcondensaat.

De TOC-direct; Total Organic Carbon.
Deze methode bepaalt het totale gehalte organisch koolstof en wordt vaak toegepast in de industrie. Als reagent is uitsluitend een zuuroplossing nodig voor het verwijderen van het an-organisch koolwaterstof (TIC). De cyclustijd is instelbaar vanaf ca. 5 minuten. Het monster wordt allereerst aangezuurd. Carbonaten zullen worden omgezet naar koolzuurgas. Vervolgens wordt dit koolzuurgas via het doorborrelen met dragergas uit het monster verwijderd. Daarna wordt het monster in de reactor geïnjecteerd en worden koolwaterstoffen verbrand. Deze TOC-analysemethode noemen we ook wel de NPOC methode (Non Purgable Organic Carbon methode).

TOC-differential; Total Organic Carbon en Total Inorganic Carbon.
Het monster wordt feitelijk in twee stappen geanalyseerd. Allereerst wordt het TC-gehalte geanalyseerd. Dit gebeurt door het monster direct te injecteren in de reactor. Daar verbranden organische- en anorganische stoffen tot koolzuurgas. De concentratie CO2 is een maat voor het TC-gehalte. Vervolgens wordt het identieke basismonster geïnjecteerd in een vaatje met een verse zuuroplossing. Anorganisch koolstof reageert tot CO2. Het vaatje wordt doorstroomd met dragergas. Via het dragergas wordt het koolzuurgas naar de NDIR CO2-gasananalyser gevoerd. De hoeveelheid CO2 is een maat voor het TIC-gehalte. Het TOC-gehalte wordt vervolgens berekend. TOC=TC-TIC.

Referenties

Wij installeren en onderhouden meer dan 70 LAR-analysers in de Benelux bij onder meer AkzoNobel, Shell Chemie, Shell Raffinaderij,  BASF, Degussa/Evonik, Electrabel. Air Liquide, Shinetsu, Yara, Delesto, Teijin en Sabic. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze productspecialisten. Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.