Bopp & Reuther dichtheidsmeter

De Bopp & Reuther dichtheidsmeter is een uiterst nauwkeurige dichtheidsmeter en wordt toegepast in vele industrieën. Met een dichtheidsmeter (density meter / densitometer) bepaalt men de soortelijke massa (SM) die uitgedrukt wordt in de eenheid kg/m3.

ODS vertegenwoordigt Bopp & Reuther in de verkoop, revisie en onderhoud van haar dichtheidsmeters. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ODS.

Kenmerken

Druk maximaal :           100 bar

Mediumtemperatuur:    tot 210 °C

Materialen:                   diverse roestvrijstaalsoorten

Nauwkeurigheid:          tot ± 0,1 kg/m3

Certificeringen:            Atex

Procesaansluitingen:   draad, flens DIN/ANSI

Uitlezing:                      electronisch display met frequentie- of analoge uitgang

Dichtheidsmeting

ODS biedt een aantal methoden, waarmee dichtheid direct wordt gemeten, dan wel herleid wordt vanuit een andere meetparameter.

Voor het meten van dichtheid kan de Bopp & Reuther dichtheidsmeter (type DIMF) worden toegepast. Deze is er in verschillende vormen en nauwkeurheden. Het juiste type is afhankelijk van de applicatie. Doordat het instrument de actuele temperatuur meet, kan het actuele dichtheid uitgeven, of dichtheid bij referentietemperatuur.

Er bestaan ook akoestische meetmethoden, zoals een ultrasoonmeter. Deze biedt naast de volumemeting ook een meetsignaal voor de geluidssnelheid (speed-of-sound / SoS). Deze is afhankelijk van onder meer de dichtheid van het medium en kan daarom gebruikt worden om dichtheid of concentratie van een medium te presenteren. De nauwkeurigheid van deze methode is afhankelijk van de applicatie, daarom zal de geluidssnelheid methode vooral worden gebruikt ten behoeve van procesbesturing, productcontrole en kwaliteitsbewaking. Het aantrekkelijke van deze methode is, dat de meetsensoren (transducers) op de buis worden geklemd (clamp-on). Een ander groot voordeel is dat met deze apparatuur gelijktijdig de geluidssnelheid (herleid naar concentratie) en het debiet gemeten worden. Hierdoor is het mogelijk het massadebiet te berekenen.

Concentratiemeting

De concentratie van een product wordt gewoonlijk weergegeven in volumeprocenten of gewichtsprocenten. Het toepassingsgebied is groot. Het kan gaan om een mengsel van twee vloeistoffen of om opgeloste stoffen in een vloeistof (zout of suiker in water) of om de concentratie zetmeel. Soms wordt de concentratie uitgedrukt in een specifieke grootheid zoals Brix of Baumé.

De dichtheidsmeter meet de actuele temperatuur. In het instrument kan een dichthedentabel worden ingevoerd met Temperatuur (Y-as) versus Concentratie (X-as). Op deze wijze kan het instrument concentratie presenteren.

Toepassingen

  • Toepassing naast een coriolis massameter, om naast massa flow (kg/h) ook een meetresultaat in volume flow (m3/h) te presenteren;
  • Toepassing naast een volumemeter, om naast volumeflow ook te presenteren in massaflow. Ook een flowcomputer kan hierbij toegepast worden;
  • Meting van het Suikergehalte of het Suikerpercentage (graden brix);
  • Meting van concentraties zoals: Sacharoseconcentratie, glucoseconcentratie, Ammoniumnitraat concentratie, Zoutconcentratie, pekelconcentratie (brine concentration), Glucoseconcentratie, Ammoniakconcentratie, Zwavelzuurconcentratie, Ureumconcentratie, Ammoniumhydroxideconcentratie, Zetmeelconcentratie (Baumé), Zoutzuurconcentratie, Fosforigzuurconcentratie, Loogconcentrate: natronloogconcentratie; calciumloog of kaliumloog concentratie, Alcoholconcentratie (ethanolconcentratie en ethanolconcentratie) Ethyleenglycolconcentratie, Chloorconcentratie, Fosforzuurconcentratie, Quenchwater concentratie, matosegehalte en suikergehalte van wort (bier stamwortgehalte in graden Plato).

Eigenschappen

  • Zeer nauwkeurig;
  • Geschikt voor afrekeningsdoeleinden (fiscale meting / custody transfer);
  • Hoge reproduceerbaarheid.

Het meetprincipe

De Bopp & Reuther dichtheidsmeter, type DIMF, maakt gebruik van een trillende buis en meet feitelijk de eigen resonantiefrequentie. Deze frequentie wordt bepaald door de stijfheid en dimensies van de buis, maar ook door de massa van de inhoud (het medium). De frequentie is een maat voor de dichtheid. Andere gebruikte termen voor dichtheid zijn: soortelijke dichtheid, soortelijke massa of  soortelijk gewicht.

Zoekt u een dichheidsmeting of concentratiemeting? Neemt u dan contact op met één van onze productspecialisten!