Permanente ondergrondse opstelling van een clamp-on ultrasoon flowmeter door ODS

Flowmeting op locatie

Een flowmeting op locatie kunnen wij voor u uitvoeren met onze portable meetapparatuur. U kunt deze apparatuur ook zelf van ons huren.

Tijdelijke flowmeting op locatie door ODS

Metingen op locatie door onze service engineer

Wij zijn bekwaam en vaardig in het uitvoeren van metingen op locatie bij bedrijven. Wij hebben hiervoor diverse meters met verschillende meetprincipes beschikbaar. Onze technici zijn deskundig in het gebruik van deze apparatuur en beschikken over een schat aan praktijkervaring, waardoor een juist meetresultaat wordt gewaarborgd, bijvoorbeeld door een correcte wijze van opbouwen/inbouwen. Onze technici zijn adequaat getraind en bezitten de juiste veiligheidsdiploma’s alsmede beschermingsmiddelen. Onze instrumentatiewerkplaats is VCA-gecertificeerd.

Activiteiten van onze service engineer

  • Inventariseren van de procescondities van uw meetlocatie(s) en uw meetwensen;
  • Beoordelen van mogelijkheden/beperkingen en het selecteren van de in te zetten meetprincipes;
  • Op locatie een meetopstelling opbouwen en het verrichten van de metingen;
  • De opgeslagen data ter plaatse presenteren;
  • De gemeten data downloaden, voorzien van eventuele relevante opmerkingen en het rapporteren aan u.

Een greep uit onze flowmetingmogelijkheden

  • Metingen van koolwaterstoffen en producten in chemische fabrieken en installaties;
  • Metingen van allerlei stromen in raffinaderijen; o.a. aromaten, alifaten, koolwaterstoffen, nafta, lichte en zwaardere fracties, olie, brandstoffen en koelwater;
  • Bij energiecentrales, zoals de waterstroom door warmetewisselaars;
  • Metingen van regenwater, koelwater, afvalwater bij rioolwaterzuiveringen, pompstations en gemalen, vijzelstations en vijzelgemalen;
  • Enzovoorts.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact met ons op!