Kalibratie bij ODS met ijkvaten - Header web page

Kalibratie bij ODS

ODS heeft een eigen kalibratie-werkplaats die is gespecialiseerd in ‘IJkingen van vloeistofmeters’. Deze kalibraties worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met gebruikmaking van NMi-gecertificeerde kalibratie-installaties. Desgewenst kunt u uw kalibratie onder ISO/IEC 17025 laten uitvoeren door ODS.

Omdat ODS ook reparaties aan flow meters uitvoert, is het de ideale plek om het onderhoud van uw flowmeter uit te besteden. Is uw flowmeter aan een kalibratie toe? Informeer bij ODS naar de mogelijkheden!

ODS is Erkend Keurder

ODS Instrumentatie is Erkend Keurder volgens de Metrologiewet. Dit houdt in, dat ODS ook vloeistofmeters waarover verrekend wordt, mag keuren en indien nodig justeren. Onze installaties en procedures staan onder periodieke controle van het NMi, waardoor de herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaard gewaarborgd is. Daarnaast toetst het NMi periodiek de kennis en kunde van onze keuringstechnici. Indien gewenst kunt u uw kalibratie door ons onder ISO/IEC 17025 laten uitvoeren.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom (voorheen Verispect) is de toezichthouder op naleving van de Metrologiewet. Zij controleren meetinstrumenten in het veld op overeenstemming met de eisen. Indien blijkt dat niet alles voldoet aan de eisen, zal Agentschap Telecom een hercontrole plannen. De kosten van deze hercontrole zullen zij in rekening brengen bij de overtreder.

Zorgt u er daarom voor dat u uw meters door ODS laat goedkeuren, en voorkom daarmee een betaalde hercontrole.

Kalibratie bij ODS, meter under test (MUT) in de ijkbank
ODS Calibration Facility in Barendrecht

ODS kalibratielaboratorium te Barendrecht

ODS bezit meerdere stationaire kalibratie-installaties. De toegepaste media zijn water en conserveringsolie. De meetstraten zijn geschikt voor alle typen in-line vloeistofmeters en hebben een grootst mogelijke inbouwlengte van 5 meter. Als standaard wordt een volumevat met een meetonzekerheid van 0,1% gebruikt. Daarnaast kalibreren wij massameters met gebruik van onze weegschalen (load cells).

Specificaties van onze ijkinstallaties

Wij kalibreren in principe alle fabrikaten en typen vloeistof debietmeters.

Neem contact met ons op om onze kalibratiemogelijkheden te bespreken.