Kalibratie brandstofdepot flowmeters - Header ODS web page

Kalibratie brandstofdepots

Het op locatie keuren en kalibreren van verladingsmeters op brandstofdepots

Op brandstofdepots kalibreert ODS veel verladingsmeters. ODS heeft meer dan 45 jaar ervaring in het keuren van alle gebruikelijke vloeistofmetingen. Voor het keuren van meters op tankwagen verladingen/ trein wagon verlading /bunkerschepen heeft ODS speciale mobiele mastermeter-installaties gebouwd. Deze mastermeter-installaties zijn NMi gecertificeerd en zijn geschikt voor alle voorkomende brandstoffen zoals benzine, diesel, gasolie, huisbrandolie (HBO), petroleum, smeerolie, enzovoorts.

De ODS keuringstechnicus (of ijkmeester) zorgt voor een correcte en juiste kalibratie van uw verladingsmeter. Deze keuringstechnicus beschikt over voldoende kennis en kunde om de technische controle uit te voeren.

Een mastermeter-installatie bezit de volgende eigenschappen:

  • De meetwagen is compact gebouwd en smal genoeg om daarmee tussen de verladingstations goed te kunnen manoeuvreren;
  • Er zijn verschillende gangbare verlopen en slangen voorradig tot een doorlaat van 4-duims;
  • De mastermeter is een door derden gecertificeerde en gekalibreerde PD-meter met dubbele pulsgever;
  • Via een regelafsluiter wordt het debiet ingeregeld;
  • Via manometers worden absolute druk en drukval over de meter gemeten en via een temperatuurmeter wordt de actuele mediumtemperatuur geregistreerd;
  • Via 2 dubbele sets digitale pulstellers worden flowpulsen geteld. Zodoende kan er continu, ononderbroken, doorgewerkt worden.

Werkwijze

De ODS mobiele mastermeter-installatie is zodanig gebouwd dat er snel gewerkt kan worden. De meeste brandstofdepots zijn zo uitgerust dat er een extra pulsuitgang van de te keuren verladingsmeter beschikbaar is. Dat heeft grote voordelen voor met name de chauffeur van de tankwagen omdat  het product continu verladen wordt. Voor de chauffeur is er geen verschil merkbaar; er gaat geen tijd verloren.

Door vergelijking van gemeten volumes van verladingsmeter en mastermeter wordt de meetonnauwkeurigheid vastgesteld. Via een regelklep wordt de flow ingesteld en zodoende wordt een 3-puntskalibratie uitgevoerd. Doordat er twee sets pulstellers zijn, kan er continu doorgewerkt worden.

Via een speciaal kalibratieprogramma worden de meetgegevens ingevoerd. Dit programma berekent de meetafwijking en slaat de meetcurve op. Zo bouwen wij een historie op van meetgegevens waardoor er inzicht ontstaat in het verloop van de meter curve. Dit biedt inzicht in de technische staat van de meter. Hierdoor kunnen tijdig maatregelen genomen worden zoals reparatie, revisie of vervanging. Indien noodzakelijk wordt de gekoppelde flowcomputer voorzien van de nieuwe k-factoren. Ter plaatse wordt het keuringsrapport afgedrukt.

Zegels en stickers

Na de uitvoering van de keuring (overeenstemmingsbeoordeling) zal de keuringstechnicus van ODS de verzegeling die door ODS was verbroken weer opnieuw aanbrengen. Dat kan een loodzegel, een plastic zegel of een plakzegel zijn. Als de keuring met goed gevolg is doorlopen zal ODS tevens een Agentschap Telecom sticker op de apparatuur aanbrengen. Wanneer Agentschap Telecom (voorheen Verispect) de installatie komt controleren en de datum op deze sticker is niet ouder dan 3 jaar, dan zal Agentschap Telecom meestal geen extra controle op uw meetapparatuur uitvoeren. Daarmee voorkomt u tijdelijke stagnatie in uw bedrijfsvoering.

Het keuren en kalibreren op locatie biedt belangrijke voordelen:

  • Kostenbesparing door het niet te hoeven in- en uitbouwen van de meter;
  • De totale meetinstallatie inclusief het leidingwerk wordt gekalibreerd;
  • Er wordt gekalibreerd met uw producten onder procescondities (medium, druk en temperatuur).

Specificaties van de ODS mastermeterinstallaties

Referentie: Door een NoBo gecertificeerde PD-vloeistofmeters
ATEX certificaat: EExd IIC T6
Meetbereik: 6 tot 120 m3/h 12 tot 180 m3/h
Doorlaat: 3-inch 4-inch
Procesaansluitingen (via verlopen): tot 6 inch tot 6 inch
Afmetingen: 750 x 550 x 700 mm 900 x 650 x 750 mm
Gewicht: circa 120 kg circa 140 kg
Meetonzekerheid: kleiner dan of gelijk aan 0,1%
Werktemperatuur: -10 tot 50 °C
Maximale werkdruk: 10 bar
Voeding: Accugevoed; 24 VDC / intern
ODS kalibreert gasolie meters, benzinemeters, dieselmeters en huisbrandolie meters op brandstof depots waar trucks worden beladen

Kalibratiecontracten

ODS biedt u graag een passend contract en/of jaarvoorstel aan. Vanuit ons systeem attenderen wij u dan op de volgende periodieke kalibratie.

Wilt u dat we op uw locatie de flowmeters komen keuren of kalibreren? Neemt u dan contact op met de afdeling Service en Kalibratie!