ODS Kalibratie op locatie met mobiele prover (SVP)

Kalibratie op locatie

Uw debietmeters kunnen door ODS op uw locatie worden gekalibreerd. Wij gebruiken daarvoor onze mobiele compact prover. De mobiele compact prover is een ijkwaardige kalibratie-installatie, die op een vrachtwagen is gebouwd. Deze installatie wordt gewoonlijk gebruikt voor verladings- en verrekeningsmeters bij de chemie, petrochemie en op- en overslag. Er dienen prover-aansluitingen beschikbaar te zijn. Graag spreken wij vooraf de applicatie met u door.

Uiteraard heeft het voordelen om op locatie te kalibreren:

  • De totale meetinstallatie inclusief het leidingwerk, zoals in- en uitlooptrajecten wordt gekalibreerd;
  • Er wordt gekalibreerd met uw product en onder procescondities (medium, druk en temperatuur);
  • Er is geen in- en uitbouw nodig van uw verladingsmeter.

ODS is Erkend Keurder

ODS is Erkend Keurder volgens de Metrologiewet. Dit houdt in, dat ODS ook vloeistofmeters waarover verrekend wordt mag keuren en indien nodig justeren. Onze installaties en procedures staan onder periodieke controle van het NMi, waardoor de herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaard gewaarborgd is. Daarnaast toetst het NMi periodiek de kennis en kunde van onze keuringstechnici.

compact prover on truck

Wilt u weten wat onze mogelijkheden zijn voor een kalibratie op uw locatie? Neem dan contact met ons op.