Kalibratie scheepvaart - ODS web page header

Kalibratie scheepvaart

Op locatie keuren en kalibreren van verladingsmeters van bunkerboten en winkelschepen

In de scheepvaart worden veel verladingsmeters gekalibreerd door ODS.  Wij hebben heeft meer dan 45 jaar ervaring in het keuren van alle gebruikelijke vloeistofmetingen. Voor het keuren van verladingsmeters op bunkerboten, winkelschepen en bunkerstations heeft ODS speciale mobiele mastermeter-installaties. Deze master meters zijn NMi gecertificeerd en zijn geschikt voor alle voorkomende brandstoffen en aardolieproducten zoals: gasolie, diesel, smeerolie, stookolie, enzovoorts.

De kalibratie wordt op de bunkerboot uitgevoerd volgens de Metrologiewet door een gecertificeerde keuringstechnicus. Deze ODS keuringstechnicus zorgt voor een correcte en juiste kalibratie van uw verladingsmeter. Daarvoor is specifieke kennis benodigd, die wij u kunnen bieden. Onze keuringstechnici zijn bekend met uw werkwijze en de bediening van vele merken apparatuur zoals o.a.:

 • Flowmeters type Smith, Elcee / LC, Haar, Daniel, VemmTec, VAF, Bopp & Reuther, TCS, etc.;
 • Flowcomputers type Smith, Contrec, MFX-100, LectroCount, Haar ELZ, Omni, Sening Multiflow, etc..

Een mastermeter-installatie bestaat uit:

 • Een compacte meetwagen: smal genoeg om daarmee goed te manoeuvreren op het bunkerstation, of over de loopplank en in het gangboord van de bunkerboot;
 • Procesaansluitingen: met verloopstukken naar alle gangbare aansluitingen met een doorlaat van 2-, 3- en 4-duims;
 • Afsluiters;
 • Deeltjesfilter: ter bescherming van de mastermeter (flowmeter);
 • Mastermeter: een NMi gecertificeerde en gekalibreerde PD-meter met dubbele pulsgever;
 • Regelafsluiter: hiermee wordt het debiet ingeregeld in een gewenst meetbereik;
 • 2 stuks manometers; hiermede wordt de druk gemeten aan de meterinlaat en de meteruitlaat. Zodoende wordt ook de drukval over de mastermeter bewaakt;
 • Temperatuurmeter type Pt100: t.b.v. registratie van de actuele procestemperatuur van het gemeten medium en ter vergelijk met de temperatuurmeting van de afleverzijde (de boot);
 • Een Ex-d behuizing met 2 sets digitale pulstellers, digitale temperatuurmeter, flowindicatie, start- en stopdrukknop.
ODS Kalibratie bunkerboot met een mobiele mastermeter

Werkwijze

De ODS mobiele kalibratie-installatie is zodanig gebouwd dat er op twee manieren gekeurd en gekalibreerd kan worden:

Discontinue levering tijdens het verladen van het betreffende medium naar de afnemer:
De flow wordt via de regelklep en flowindicatie ingesteld op het gewenste debiet. Via de afsluiter wordt de productflow gestopt. De tellers van de mastermeter en de aflevermeter van de bunkerboot worden gereset / afgelezen. Vervolgens openen wij de afsluiter en gaat het product stromen. Na een bepaalde meetperiode wordt de afsluiter weer gesloten. Opnieuw vindt aflezing plaats. Deze procedure wordt ten minste op 3 punten in de meetcurve uitgevoerd (3-puntskalibratie).

Continue levering tijdens het verladen van het product naar een afnemer: 
In toenemende mate is de verladingsmeter van de meetinstallatie op het bunkerschip of het bunkerstation voorzien van een extra pulsuitgang. Deze wordt aangesloten op een digitale teller van de ODS mastermeter. Met de regelklep en flowindicatie stellen wij de gewenste flow in. Vervolgens starten wij het tellen en na verloop van een bepaalde meetperiode stoppen wij de tellers. Door vergelijk van gemeten volumes wordt de meetonnauwkeurigheid vastgesteld. Deze procedure wordt ten minste op 3 punten in de meetcurve uitgevoerd (3-puntskalibratie). Doordat er twee sets pulstellers zijn kan er continu doorgewerkt worden.
Het voordeel is uiteraard dat de levering van het betreffende product aan de eindafnemer ongestoord doorgaat hetgeen snel, zeer efficiënt en gemakkelijk werkt.

De afgelezen meetgegevens worden ter plaatse in een laptop ingevoerd. Een speciaal calibratieprogramma berekent vervolgens de meetafwijking van de verladingsmeter. In de computer worden alle historische gegevens van de betreffende bunkerboot/verladingsmeter opgeslagen. Zodoende is een actuele meetcurve/ijkcurve vergelijkbaar met de historische ijkcurve(s).
Indien noodzakelijk wordt de verladingsmeter gejusteerd (mechanisch) of wordt de daaraan gekoppelde flowcomputer gejusteerd. Vervolgens wordt het keuringsrapport gegenereerd.

Zegels en stickers

Na de uitvoering van de keuring (overeenstemmingsbeoordeling) zal de keuringstechnicus van ODS de verzegeling die door ODS was verbroken weer opnieuw aanbrengen. Dat kan een loodzegel, een plastic zegel of een plakzegel zijn. Als de keuring met goed gevolg is doorlopen brengt ODS tevens een Agentschap Telecom sticker aan op de apparatuur. Wanneer Agentschap Telecom (voorheen Verispect) de installatie komt controleren en de datum op deze sticker is niet ouder dan 3 jaar, dan zal Agentschap Telecom meestal geen extra controle op uw meetapparatuur uitvoeren. Daarmee voorkomt u tijdelijke stagnatie in uw bedrijfsvoering.

ODS is bekend met het kalibreren in het veld. Wij werken daarom niet alleen snel en correct doch ook schoon, zonder knoeien en lekkage van het te verladen product. Dat is een belangrijk voordeel, zeker op open water.

Het keuren en kalibreren op locatie biedt belangrijke voordelen:

 • Kostenbesparing door het niet te hoeven in- en uitbouwen van de meter;
 • De totale meetinstallatie inclusief het leidingwerk wordt gekalibreerd;
 • Er wordt gekalibreerd met uw producten onder procescondities (medium, druk en temperatuur).

Specificaties van de ODS mastermeterinstallaties

Referentie: NMi gecertificeerde PD-vloeistofmeters
ATEX certificaat: EEx d IIC T6
Meetbereik: 6 tot 120 m3/h 12 tot 180 m3/h
Doorlaat: 3-inch 4-inch
Procesaansluitingen (via verlopen): tot 6 inch tot 6 inch
Afmetingen: 750 x 550 x 700 mm 900 x 650 x 750 mm
Gewicht: circa 120 kg circa 140 kg
Meetonzekerheid: kleiner dan of gelijk aan 0,1%
Werktemperatuur: -10 tot 50 °C
Maximale werkdruk: 10 bar
Voeding: Accugevoed; 24 VDC / intern
ODS kalibreert brandstofmeters in de scheepvaart met een zeer nauwkeurige mobiele mastermeter

Kalibratiecontracten

ODS biedt u graag een passend contract en/of jaarvoorstel aan. Vanuit ons systeem attenderen wij u dan op de volgende periodieke kalibratie.

Bent u geïnteresseerd in een calibratie van uw flowmeter? Neemt u dan contact op met onze kalibratie-/service-afdeling!