ODS verzorgt het onderhoud van uw meetsysteem.

Onderhoud

Om het correct functioneren te waarborgen is preventief onderhoud een ‘must’. Dit onderhoud bieden wij u graag.  Onze instrumenten wordt gebruikt onder allerlei procescondities en voor allerlei productstromen. Het instrument wordt soms zwaar belast, kan vervuilen en kan onderhevig zijn aan slijtage. Wij zorgen ervoor dat het weer in topconditie is.

Preventief onderhoud

U bouwt uw instrument uit, spoelt en/of reinigt deze en stuurt het instrument op. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een fabrieksstop. Wij stellen het op prijs wanneer u vooraf overlegt met ODS over het type werk en de beschikbaarheid.

Om te voorkomen dat personeel, zoals transporteurs en service technici, in contact komen met gevaarlijke stoffen dienen zendingen van instrumenten/flowmeters aan ODS voorzien te zijn van een ‘reinheidsverklaring’ of ‘schoonverklaring’. Dit geldt voor alle apparatuur die in aanraking komt met potentieel schadelijke/gevaarlijke stoffen. Het betreft o.a. flowmeters, dichtheidsopnemers, temperatuuropnemers, elektroden, etc. Twijfelt u aan het feit of betreffende instrument schoon is, neemt u dan met ODS contact op om te overleggen. Eventueel assisteert ODS u op locatie met de reinigingsprocedure.

ODS Flowmeter calibration in ODS calibration laboratory

Preventief onderhoud op locatie

Onze service engineers zullen uw toestel op locatie controleren en onderhouden. De aan slijtage onderhevige delen worden preventief vervangen. Uw instrument is dan weer in topconditie en is slechts gedurende een zeer korte periode uit bedrijf geweest.

Onderhoudscontracten

Ons advies is om een onderhoudscontract op te stellen en af te sluiten. Hierbij nemen wij het initiatief en worden uw instrumenten door ons in topconditie gehouden. Samen met u wordt een schema opgesteld; een onderhoudsschema, waarbij de frequentie van onderhoud als ook de onderdelen met speciale aandacht worden benoemd.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Service en Kalibratie!