GE PanaFlow Vortex meter

Wervelend en robuust

De vortex meter is een snelheidsmeter, die geschikt is voor procesmetingen van vloeistof, gas en stoom. In procesregelingen komen we dit meetprincipe regelmatig tegen omdat het een robuuste flowmeter is voor een ruim toepassingsgebied. ODS Metering Systems vertegenwoordigt GE in de verkoop en service van de Panaflow MV serie vortex meters.

Meetprincipe

Het meetprincipe van de vortexmeter is gebaseerd op het fenomeen dat er in de mediumstroom, stroomafwaarts van een geometrisch-gedefinieerde obstructie (bluff-body), wervelingen ontstaan, waarvan de frequentie recht evenredig is met de mediumsnelheid. Pïezo-opnemers, die achter de bluff-body gepositioneerd zijn, meten de drukveranderingen ten gevolge van de vortexgolven. De vortex meter werkt met een driehoekig wervellichaam (bluff-body), waarbij de geometrie zodanig gekozen is dat er over een groot meetbereik een stabiele wervelvorming plaats vindt over een groot Reynoldsbereik. Het vortex meetprincipe is nagenoeg ongevoelig voor druk, temperatuur, viscositeit en dichtheid. De inbouw dient met aandacht te gebeuren, waarbij gewaarborgd dient te worden dat de stromingssnelheid hoog genoeg is en de meter zo trillingsvrij mogelijk wordt geïnstalleerd.

Eigenschappen

  • Nauwkeurigheid 1-2%;
  • In- en uitlaatraject, meestal met een verjonging ten behoeve van een voldoende hoge stromingssnelheid;
  • Onderhoudsarm systeem; dit is mediumafhankelijk;
  • Breed toepassingsgebied;
  • Robuuste meter.