Bopp & Reuther MID-MDS doseermeters

Magnetisch inductieve flowmeter

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH

Deze magnetische inductieve flowmeter wordt toegepast voor snel en nauwkeurig doseren in afvultoepassingen. Bopp & Reuther Messtechnik biedt een compleet programma aan meet- en doseerinstrumenten. Wij vertegenwoordigen Bopp & Reuther in de verkoop en service van haar magnetisch inductieve flowmeters. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ODS.

Meetprincipe

De meetbuis van electromagnetische (MID/ MAG/ EMF) flowmeters is voorzien van een elektrische isolatielaag. In de meetbuis bevinden zich twee elektroden. Ze bevinden zich tegenover elkaar en worden door de isolatie heen in verbinding gebracht met het medium. De elektroden meten, haaks op de medium stromingsrichting, een geïnduceerde spanning. Hierbij treedt het stromende medium op als een, in het magnetisch veld, bewegende geleider.

 • Maar wat maakt de Bopp & Reuther doseermeter dan zo speciaal?

De Bopp & Reuther MID-meter is speciaal ontworpen voor doseerinstallaties en maakt gebruik van twee afzonderlijke spoelen. De magnetisatiespoel zorgt voor het opbouwen van het wisselend magnetisch veld. De meetspoel meet de fase en de sterkte van het opgewekte magnetische veld. Dit maakt het mogelijk om met een hoge meetfrequentie te werken. De responssnelheid is daardoor hoog en gaat die van conventionele MID/EMF-meters ver te boven. Bij dit unieke gepatenteerde systeem wordt de sinus van het meetsignaal constant gevolgd. Binnen een fractie van een seconde kan daarom worden geschakeld. Hierdoor is dit absoluut de snelste doseermeter.

Voordelen electromagnetische flowmeters:

 • Obstructieloze meting; één identieke doorlaat tot aan de vulmond;
 • Geen invloed op de biostructuur van het product;
 • Gemakkelijk te reinigen;
 • Hoge afvulsnelheid;
 • Eenvoudig wijzigen van het doseervolume;
 • Geen slijtende delen.

Bopp & Reuther MID doseeer meter met UV12

Toepassingen

Typische applicaties zijn bijvoorbeeld doseerinstallaties en doseermachines in de:

 • Zuivelindustrie;
 • Drankenindustrie;
 • Farmacie (b.v. medicijnen);
 • Fijnchemie (b.v. zuren);
 • Overige voedingsmiddelenindustrie.
B&R Magnetisch inductieve meters voor dosering

Mogelijkheden

De Bopp & Reuther magnetisch inductieve flowmeter is superieur qua responstijd en nauwkeurigheid en is ideaal voor afvulprocessen, waarbij het van essentieel belang is om in een hele korte tijd verpakkingen met een exact volume af te vullen. Het gaat hierbij om het meten van enkele milliliters tot enkele liters in tienden van seconden. Er is daarnaast veel zorg besteed aan het design waarbij het sanitair gebruik grote aandacht kreeg. De meter kan CIP/SIP worden gereinigd tot 140 graden Celsius. De meter is leverbaar in doorlaten van DN10 tot DN40 en met sanitaire aansluitingen van diverse typen. Naast de meter zijn diverse speciale elektronische modulen, zoals converterkaarten en besturingsunits leverbaar. ODS leverde reeds installaties geschikt voor het doseren met 24 vulkoppen ineens.

Welke flowmeter sluit het beste aan op uw wensen en behoeften? Onze specialisten helpen u graag. Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.