Bopp & Reuther MID-MDS doseermeters

Magnetisch inductieve flowmeter

De magnetische inductieve flowmeter of elektromagnetische flowmeter wordt toegepast voor het nauwkeurig meten van vloeistoffen in vele industriële toepassingen.

Onze productspecialisten hebben kennis van de verschillende types en helpen u graag! Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ODS.

Meetprincipe

De meetbuis van elektromagnetische (MID/ MAG/ EMF) flowmeters is voorzien van een elektrische isolatielaag. In de meetbuis bevinden zich twee elektroden. Ze bevinden zich tegenover elkaar en worden door de isolatie heen in verbinding gebracht met het medium. De elektroden meten, haaks op de medium stromingsrichting, een geïnduceerde spanning. Hierbij treedt een stromend en geleidend medium op als een, in het magnetisch veld, bewegende geleider. De spanning die op de elektroden wordt gemeten is proportioneel is met de snelheid van de vloeistof. Met de snelheid en de oppervlakte van de meetbuis berekent de flowmeter het debiet.

Voordelen elektromagnetische flowmeters:

  • Obstructieloze meting;
  • Gemakkelijk te reinigen;
  • Geen bewegende delen.

Bopp & Reuther MID doseeer meter met UV12

Toepassingen

Geschikt voor vele vloeistoffen, mits ze elektrisch geleidend zijn. Typische applicaties zijn hier te vinden:

  • Water- en procesindustrie;
  • Doseren en afvullen in de dranken-, zuivel- en voedingsmiddelenindustrie;
  • Farmacie (b.v. medicijnen);
  • Fijnchemie (b.v. zuren).
B&R Magnetisch inductieve meters voor dosering

Mogelijkheden

Speciaal ontwikkeld voor doseren en afvullen in de dranken-, zuivel- en voedingsmiddelenindustrie is de Bopp & Reuther magnetisch inductieve flowmeter.

Deze maakt gebruik van twee afzonderlijke spoelen. De magnetisatiespoel zorgt voor het opbouwen van het wisselend magnetisch veld. De meetspoel meet de fase en de sterkte van het opgewekte magnetische veld. Dit maakt het mogelijk om met een hoge meetfrequentie te werken. De responssnelheid is daardoor hoog en gaat die van conventionele MID/EMF-meters ver te boven. Bij dit unieke gepatenteerde systeem wordt de sinus van het meetsignaal constant gevolgd. Binnen een fractie van een seconde kan daarom worden geschakeld.

Hierdoor is dit absoluut de snelste doseermeter, ideaal voor afvulprocessen, waarbij het van essentieel belang is om in een hele korte tijd verpakkingen met een exact volume af te vullen. Het gaat hierbij om het meten van enkele milliliters tot enkele liters in tienden van seconden. Er is daarnaast veel zorg besteed aan het design waarbij het sanitair gebruik grote aandacht kreeg. De meter kan CIP/SIP worden gereinigd tot 140 graden Celsius. De meter is leverbaar in doorlaten van DN10 tot DN40 en met sanitaire aansluitingen van diverse typen. Naast de meter zijn diverse speciale elektronische modulen, zoals converterkaarten en besturingsunits leverbaar. ODS leverde reeds installaties, geschikt voor het doseren met 24 vulkoppen ineens.

Welke flowmeter sluit het beste aan op uw wensen en behoeften? Onze specialisten helpen u graag. Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.