Vortex meters - ODS web page header

Vortex meter

De vortex meter is een snelheidsmeter, die geschikt is voor procesmetingen van vloeistof, gas en stoom. In procesregelingen komen we dit meetprincipe regelmatig tegen omdat het een robuuste flowmeter is voor een ruim toepassingsgebied.

Onze productspecialisten hebben kennis van alle verschillende types en fabricaten. Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ODS.

Meetprincipe

Het meetprincipe van de vortexmeter is gebaseerd op het fenomeen dat er in de mediumstroom, stroomafwaarts van een geometrisch-gedefinieerde obstructie (bluff-body), wervelingen ontstaan, waarvan de frequentie recht evenredig is met de mediumsnelheid. Pïezo-opnemers, die achter de bluff-body gepositioneerd zijn, meten de drukveranderingen ten gevolge van de vortexgolven. De vortex meter werkt met een driehoekig wervellichaam (bluff-body), waarbij de geometrie zodanig gekozen is dat er over een groot meetbereik een stabiele wervelvorming plaats vindt over een groot Reynoldsbereik. Het vortex meetprincipe is nagenoeg ongevoelig voor druk, temperatuur, viscositeit en dichtheid. De inbouw dient met aandacht te gebeuren, waarbij gewaarborgd dient te worden dat de stromingssnelheid hoog genoeg is en de meter zo trillingsvrij mogelijk wordt geïnstalleerd.

Kenmerken van dit meetprincipe zijn:

 • Nauwkeurigheid 1-2%;
 • In- en uitlaatraject, meestal met een verjonging ten behoeve van een voldoende hoge stromingssnelheid;
 • Onderhoudsarm (mediumafhankelijk);
 • Robuuste meter, (geen bewegende delen);
 • Breed toepasbaar is bij gassen en laagviskeuze vloeistoffen;
 • Ongevoelig voor veranderingen in druk, temperatuur of viscositeit.
ODS Karman vortex effect gif

Toepassingen

Applicaties zijn te vinden in de vele industrieën. De meter is zeer geschikt voor procesmetingen van:

 • Laagviskeuze vloeistoffen;
 • Heet en koud water;
 • Gassen;
 • Verzadigde stoom;
 • Oververhitte stoom.

Bij utiliteitsmetingen (zoals koud water, warm water en stoom) kan de vortexmeter met behulp van druk- en temperatuuropnemers zowel flow als energie meten.

Mogelijkheden

De volgende modellen zijn beschikbaar:

 • In-line model, geflensd of tussenbouwmodel (wafer type);
 • Insteekmodel compact of Hot Tap;

Welke meting zoekt u?

 • Volume flow meting: Dit type kan met een fixed density ingave ook massaflow uitgeven. Typisch voor vloeistoffen en evt. gas en stoom;
 • Massaflow meting: Dit type meet massaflow met behulp van temperatuur en de verzadigde stoomtabel. Typisch voor verzadigde stoom en evt. vloeistof;
 • Massaflow meting met ingebouwde T- en P- opnemer. Typisch voor stoom en gassen;
 • Massaflow meting met ingebouwde T-opnemer en een ingang voor een externe P-opnemer. Typisch voor stoom en gassen. Voor als een P-transmitter met volledige functionaliteit gewenst is;
 • Energiemeting: Dit type meet energie met ingebouwde T-opnemer en een ingang voor externe T-transmitter. Typisch voor vloeistof energiemeting, bijvoorbeeld heet of koud water;
 • Energiemeting: Dit type meet energie met ingebouwde T- en P-opnemer, alsmede een ingang voor een externe T-transmitter. Typisch voor stoomenergie meting.
GE Vortexmeter

Bent u geïnteresseerd in een Vortex meter of vergelijkbare flowmeter? Onze specialisten staan voor u klaar! Ook voor handleidingen kunt u bij ons terecht.