Kalibratie bij ODS

ODS heeft een eigen kalibratie-werkplaats die is gespecialiseerd in ‘IJkingen van vloeistofmeters’. Deze kalibraties worden uitgevoerd door bevoegd personeel, met gebruikmaking van NMi-gecertificeerde kalibratie-installaties. Omdat ODS ook reparaties aan flow meters uitvoert, is het de ideale plek om het onderhoud van uw flowmeter uit te besteden. Is uw flowmeter aan een kalibratie toe? Informeer bij ODS naar de mogelijkheden!

Erkend Keurder

ODS Instrumentatie is Erkend Keurder volgens de Metrologiewet. Dit houdt in, dat ODS ook vloeistofmeters waarover verrekend wordt, mag keuren en indien nodig justeren. Onze installaties en procedures staan onder periodieke controle van het NMi, waardoor de herleidbaarheid naar de (inter)nationale standaard gewaarborgd is. Daarnaast toetst het NMi periodiek de kennis en kunde van onze keuringstechnici.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom (voorheen Verispect) is de toezichthouder op naleving van de Metrologiewet. Zij controleren meetinstrumenten in het veld op overeenstemming met de eisen. Indien blijkt dat niet alles voldoet aan de eisen, zal Agentschap Telecom een hercontrole plannen. De kosten van deze hercontrole zullen zij in rekening brengen bij de overtreder.

Zorgt u er daarom voor dat u uw meters door ODS laat goedkeuren, en voorkom daarmee een betaalde hercontrole.

Kalibratie bij ODS

ODS kalibratielaboratorium te Barendrecht

ODS bezit meerdere stationaire kalibratie installaties. De toegepaste media zijn water en conserveringsolie. De meetstraten zijn geschikt voor alle typen in-line vloeistofmeters en hebben een grootst mogelijke inbouwlengte van 5 meter. Als standaard wordt een volumevat met een meetonzekerheid van 0,1% gebruikt. Daarnaast kalibreren wij massameters met gebruik van onze weegschalen (load cells).

Specificaties van onze ijkinstallaties

Wij kalibreren in principe alle fabrikaten en typen vloeistof debietmeters.

Bent u geïnteresseerd in een kalibratie bij ODS?  Neemt u dan contact op met onze afdeling Service en Kalibraties!