Analyse - ODS web page header

Analyse Afvalwater en Proceswater

Doordat wij jarenlang gespecialiseerd zijn in de bouw van complete analysesystemen, hebben wij kennis en ervaring van diverse monsterconditioneringssystemen: BOD-,  COD-, TOD-,  TNb-, TC- en TOC-analyzers van het fabrikaat LAR Process Analysers AG en (voorheen) van het fabrikaat Ionics Instruments.

Voorbeelden complete on-line analysesystemen

 • Proceswater;
 • Influent- en effluentwater van een biologischezuivering;
 • In- en uitlaat van een denitrificatieproces;
 • Koelwaterstroom;
 • Afvalwater;
 • Olie in water;
 • Regenwater / storm water, bluswater.

Typische onderdelen in een analyserproject

 • Compleet analyser shelter/cabinet eventueel voorzien van een apart nat- en droog compartiment. De deuren zijn voorzien van panic bars;
 • Geforceerde ventilatie of Airco en/of verwarming met thermostaatsturing en/of hydrostaat. Desgewenst voorzien van een thermische massa flow bewaking;
 • Schakelverdeelinrichting en aparte groepen voor verlichting, analysesysteem, compressor, etc.;
 • Utilities zoals: zero air supply t.b.v. TOC-analysers, gasflessenstation of stikstofgenerator;
 • Aansluiting voor instrumentenlucht, voorzien van een afsluiter of separate compressor met buffertank en automatische condensaatafvoer;
 • Monsternamepomp met fast-sample loop;
 • Drainheader ten behoeve van afvoer van restwater;
 • Junction box ten behoeve van signaaldoorvoer; 4-20 mA signalen, alarmen, etc.;
 • Monsterconditionering, zoals deeltjesafscheiding opgesteld in het natte compartiment.
ODS Analyse systeem met LAR analyser

Applicaties

Chemie: Analyse van proceswater via een Total Oxygen Demand Analyser met een meetbereik van 50.000 ppm, Zone 1.

Petrochemie: Analyser shelter met een TOC-analyser t.b.v. het bewaken van olielozingen in het procesriool.

Voedingsmiddelen; Analyse van suikerhoudend effluentwater van een snoepfabriek.

LAR analysers vindt u wereldwijd bij tal van bekende bedrijven.

Bent u geïnteresseerd in een offerte of heeft u meer informatie nodig? Onze specialisten helpen u graag.