Ball prover

Meter provers

Om de laagste totale meetonzekerheid te verkrijgen, worden Custody Transfer flowmeetstations vaak geleverd met een prover of een master-meter oplossing. Het grote voordeel van een goed ontworpen testsysteem is dat de debietmeter op elk moment tijdens het gebruik kan worden getest, zonder de normale werking ervan te verstoren. ODS Metering Systems ontwerpt en produceert haar eigen bi-directionele ball provers en kan geïntegreerde oplossingen bieden met compacte/piston provers en master meter installaties.

Zorg ervoor dat uw prover regelmatig wordt gekalibreerd om de nauwkeurigheid en conditie te monitoren tijdens de levensduur!

Ball Prover

Ball Prover

Een ball prover, ook wel een sphere-prover of pipe-prover genoemd, werkt volgens het principe van de herhaalbare verplaatsing van een bekend vloeistofvolume uit een gekalibreerd buisgedeelte tussen twee detectoren. Verplaatsing van het vloeistofvolume wordt bereikt door een te grote bol / bal die door de buis beweegt. Een overeenkomstige hoeveelheid vloeistof wordt gelijktijdig gemeten door een meter die in serie is geplaatst met de ball prover. Een meter die op continue stroombasis wordt bewezen, moet op het moment van bewijs worden aangesloten op een testmeter. De testmeter wordt gestart en gestopt wanneer de verplaatsingsinrichting de twee detectoren aan de uiteinden van de gekalibreerde sectie activeert. Een ball prover is op maat ontworpen en de grootte is gebaseerd op het type en de grootte van de flowmeter, in overeenstemming met API hoofdstuk 4. De pijp-provers zijn ontworpen en getest voor een herhaalbaarheid van het volume (meer dan 3 kalibratieruns) van beter dan ± 0,01% van het gemiddelde volume (0,02% piek tot piek).

Er zijn twee soorten ball provers: unidirectioneel en bidirectioneel. De unidirectionele prover zorgt ervoor dat de bal slechts in één richting door het gekalibreerde gedeelte kan bewegen en heeft een instelling om de bal terug te brengen naar zijn startpositie. Met de bidirectionele prover kan de bal eerst in de ene richting en vervolgens in de andere bewegen door de stromingsrichting om te keren. Dit gebeurt met een vierwegklep (4-wegklep).

Een balprover kan op het metering skid worden geïntegreerd of op een aparte skid worden geleverd.

Small Volume Prover

Small Volume Piston (SVP) Prover

Een compact prover of ‘Small Volume Piston’ Prover kan een alternatief zijn voor een ball prover vanwege zijn mobiliteit en ruimte- en gewichtsbesparing. Het principe is hetzelfde als dat van een ball prover, maar de verplaatsing van het vloeistofvolume wordt gevolgd door een zuiger die nauwkeurigere metingen geeft. De Small Volume Prover voldoet aan dezelfde strenge onzekerheidseisen volgens API. Voor grotere debieten zal de SVP meerdere slagen per proefrun gebruiken om de vereiste herhaalbaarheid te bereiken. Onze meettechnici kunnen u helpen bij het selecteren en op maat maken van uw prover.

ultrasonic meter skid

Master Meter Prover

Het primaire flow element kan worden gekalibreerd met behulp van een ‘master’-meter, al dan niet van hetzelfde type. Master meters worden gebruikt wanneer testen met de directe methode niet kan worden gedaan om reden van meterkenmerken, logistiek, tijd, ruimte, veiligheid en kostenoverwegingen. Directe master meter kalibratie is de methode waarbij het kalibreren van een flowmeter indirect wordt uitgevoerd door middel van een prover in serie met de master meter en de flowmeter onder test. Bij indirecte master meter kalibratie wordt de master meter periodiek verwijderd en gekalibreerd op een traceerbare kalibratie-installatie, en daarna op een andere leiding/meter run en/of condities weer in gebruik genomen. Het kalibreren van de meter die in dienst is tegen de master meter geeft in principe een hogere onzekerheid dan de directe methode.