ODS Offshore Metering Header

Offshore Metering

Offshore olie- en gasmeetsystemen worden gekenmerkt als de meest uitdagende meetontwerpen vanwege de bijzondere vereisten die nodig zijn in offshore omgevingen, zoals corrosiebestendigheid, compacte afmetingen, minimaal gewicht, in-situ kalibratie en tijdige levering. ODS is marktleider in offshore custody transfer olie- en gas meetsystemen met een installed base van meer dan 250 meetsystemen. Een meetskid dat offshore wordt geïnstalleerd, heeft vaak geïntegreerde voorzieningen voor testen, monstername en analyse en een gemeenschappelijk Metering Control Systeem.

Crude Oil Metering Skid (LACT)

FPSO

Metingen op drijvende productie-, opslag- en verladings platformen (FPSO’s) omvatten doorgaans een meetskid voor het lossen van ruwe olie en een gasimport-/export flow meetsysteem. Vanwege ruimte- en gewichtsbeperkingen aan boord van een FPSO wordt vaak een prover systeem geïntegreerd in de meetskid. De kwaliteit van de vloeistoffen kan worden gemeten met een monstername- en analysesysteem.

ODS is ook gespecialiseerd in de levering van alle allocatie-, operationele en procesmeetsystemen die nodig kunnen zijn op een FPSO, zoals meetsystemen voor fakkelgas, afscheiders, injectie, lozingsvloeistoffen, enz. Een gemeenschappelijk Metering Control System wordt gebruikt voor bediening en onderhoud van de meetsystemen.

Oil Metering Skid (LACT)

FSO

Het lossen van ruwe olie uit een drijvende opslag- en overslageenheid (FSO) vindt plaats met dezelfde hoeveelheden en stroomsnelheden als op een FPSO. Een FSO heeft geen  olieverwerkingsunits. Het lossende meetsysteem is een belangrijke module aan boord van een FSO. In vergelijking met een FPSO is de beschikbare ruimte aan boord van een FSO echter meestal groter. Daarom zijn de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de grootte en het gewicht van een meetskid van minder belang. Het algehele ontwerp is gelijk en de systemen worden vaak geleverd met een meter prover, een sampling systeem en een Metering Control Systeem.

Platforms

Vaste of mobiele platforms (zoals TLP of MOPU) zijn normaal gesproken via pijpleidingen met het vasteland verbonden. Omdat de olie- en gasstromen continu zijn, is het meetsysteem doorgaans kleiner dan een intermitterend meetsysteem. Om de non-stop productoverdracht te garanderen, is de beschikbaarheid van de meetinstallatie van groot belang. Samen met de aanvullende regelgeving zoals gesteld door de pijpleiding eigenaren, zijn meetsystemen op platforms even complex als andere offshore toepassingen.

LNG

Transport en distributie van LNG is een van de belangrijkste uitdagingen in de olie- en gasindustrie. Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) productieschepen en Floating Storage Regasification Units (FSRU) worden gebruikt om een flexibele en verbindende LNG-infrastructuur te onderhouden. Door de lage temperatuur van de vloeistof zijn systemen voor LNG meestal cryogene systemen. ODS levert diverse meetsystemen voor LNG zoals custody transfer meetsystemen, boil-off gasmeters etc.