Sampling and Analysing - ODS web page header

Monstername en analyse systemen Olie/Gas

Naast hoeveelheidsmeting vereisen meetsystemen vaak een kwaliteitsmeting van de producten. Voor kwaliteitsmetingen worden (automatische) bemonsterings- en analysesystemen gebruikt om de kwaliteit van de olie of het gas nauwkeurig te bepalen. Automatische of handmatige bemonsteringssystemen worden gebruikt om representatieve monsters te verzamelen die in een laboratorium moeten worden geanalyseerd. Online analysesystemen kunnen in-line vloeistofanalysers zijn tot volledig geïntegreerde analysers, inclusief chromatografen, H2S-analysers, CO2-analysers, water-in-gas monitors, koolwaterstof- en H2O-dauwpunt analysers, airconditioning etc.

ODS Metering Systems ontwerpt, engineert, fabriceert, test en levert bemonsterings- en analysesystemen als een los pakket of geïntegreerd op een meetskid. Op basis van uw wensen en behoeften zijn wij in staat om een ​​volledig op maat gemaakte shelter te bouwen. Al onze bemonsteringssystemen zijn ontworpen in overeenstemming met de van toepassing zijnde ISO, API, IP, ASTM of lokale normen.

oil sampling

Automatische monstername

Flow-proportionele monsternamesystemen zijn de meest kosteneffectieve systemen. Vooral voor systemen die intermitterend werken, zijn deze bemonsteringssystemen de ideale keuze, aangezien onderhoud in de tijd tussen de verladingen kan worden uitgevoerd. Een monsternemer (extractor) wordt geïnstalleerd in de hoofdleiding om een steekmonster uit de leiding te halen, waarna het monster door een neerwaartse leiding met kleine diameter (om waterinsluiting te voorkomen) op te vangen in een verzamelvat, dat in een behuizing is gemonteerd. De behuizing kan meerdere verzamelvaten bevatten met handmatige of automatische omschakeling. De flow-proportionele regeling kan worden geïntegreerd in het Metering Control Systeem.

oil sampling system

Fast-Loop monstername

Fast-Loop monsternamesystemen worden vaak gebruikt wanneer meetsystemen continu (24/7) in bedrijf zijn, zoals pijpleidingmeetsystemen. In tegenstelling tot een steekmonsternemer, kan het ‘snelle bypass’ bemonsteringssysteem worden onderhouden en in bedrijf worden gesteld zonder de meting en analyse te onderbreken. Een ander voordeel is dat procesanalysers kunnen worden geïntegreerd in de fast-loop voor realtime BS&W (water-cut) analyse, densitometers en andere online meetapparatuur. Representatieve monsters van de vloeistof kunnen alleen worden gegarandeerd als er voldoende wordt gemengd door de snelheid van de vloeistof. Afhankelijk van de procesomstandigheden is soms extra bijmenging met een pomp of statische menger benodigd. De monsterneming werkt flow-proportioneel en de functionaliteit kan volledig worden geïntegreerd in het Metering Control Systeem. ODS is expert in kwantiteits- en kwaliteitsmeting en biedt de best passende oplossing voor uw applicatie.

gas analysis system

Gasbemonstering en -analyse

Tegenwoordig wordt de waarde van aardgas niet alleen bepaald door de volumestroom of massastroomhoeveelheid, maar door de totaal geleverde energie (calorische waarde). Om de calorische waarde te berekenen, moet het koolwaterstofgehalte worden bepaald. Online analyse van het koolwaterstofgehalte kan worden gedaan met behulp van een gaschromatograaf. Naast de online analyse kan een handmatig of automatisch monsternamesysteem monsters nemen van het gas voor verdere analyse in een laboratorium. Naast analyse van het koolwaterstofgehalte voor energieberekening, zijn operators vaak geïnteresseerd in meer details van het gas, zoals het H2S-, CO2- of H2O-gehalte en het HC-dauwpunt voor realtime procescontrole. Om hoogwaardige analyses uit te voeren op de gehele gascompositie, is het van cruciaal belang dat de analysers een niet-verontreinigd en goed geconditioneerd gasmonster ontvangen. Het volledige bemonsterings- en analysesysteem kan worden ingebouwd in een rek, kast of analysehuis. Afhankelijk van de omgeving worden de shelters geleverd met verwarming, HVAC, brand- en gasbescherming enz. ODS Metering Systems biedt in-house ontwikkelde en gefabriceerde analyseoplossingen in overeenstemming met uw specifieke eisen.